Hírek

* Győzelem első fokon – újra diszkrimináció a Jogi Karon – az összefogás sikere *

Miután a magyar felvételi vizsgázás ügyében idén áprilisban megszületett a jogerős győztes ítélet, amely az újvidéki Jogtudományi Kart kötelezi a magyar nyelvű felvételi vizsgázás megszervezésére, a kar a felvételi pályázatát átalakította: mindenkinek, aki nem szerb nyelvű felvételi vizsgát igényel, kötelező egy szerb nyelvtudás felmérő írásbeli és szóbeli vizsgán is részt venni, amely szintén feltétele a karra való sikeres felvételizésnek. Ezen a plusz vizsgán legalább B2-es nyelvismereti szintet kell elérni a jelentkezőknek.
A VaMaDiSz álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy ez a plusz vizsga kizárólag azokra a jelentkezőkre vonatkozik, akik nem szerb nyelven felvételiznek (tehát, akik nem szerb nemzetiségűek), a Jogtudományi Kar diszkriminációt követ el (ismét). Maximálisan egyetértünk a Magyar Nemzeti Tanács elnökének álláspontjával, amely szerint, a kar ezen lépése másodrangú állampolgároknak tekinti a magyar ajkú diákokat.
A kar részéről ez a lépés ellentmond a realitásnak, a józan észnek, a diszkriminációt tiltó törvénynek, az ide vonatkozó 2014-es Alkotmánybírósági véleménynek, valamint szöges ellentétben áll az újvidéki Fellebbviteli Bíróság áprilisi jogerős ítéletének elvével.
Hosszas, sikertelen egyeztetéseket követően idén júniusban új pert indítottunk az újvidéki Felső Bíróságon a Jogtudományi Kar ellen az újabb diszkrimináció miatt.

Örömmel tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy első fokon megnyertük ezt a pert. Tegnap az újvidéki Felső Bíróság kihirdette első fokú ítéletét, amely kimondja a következőket:
– a Jogtudományi Kar a felvételi pályázatában a szerb nyelv ismeretének írásbeli és szóbeli vizsgája bevezetésével diszkriminatív módon lépett fel a magyar nemzeti kisebbség azon tagjai ellen, akik a felvételi vizsgára jelentkeztek és akik részére a kar köteles a magyar nyelvű felvételi vizsgázás lehetőségét biztosítani,
– a bíróság megtiltja azt, hogy Jogtudományi Kar ezt a diszkriminatív lépést megismételje,

Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív fejlemény, és jók a kilátásaink arra vonatkozóan, hogy a jövőben a hatályos tartományi rendelettel és a meglévő jogerős ítélettel összhangban ne csorbuljanak az itthon továbbtanulni vágyó diákjaink jogai.

Ezúton is szeretném megköszönni a Magyar Nemzeti Tanács elnökének és a tartományi oktatásügyi, nemzeti kisebbségi titkárságnak az ügyben tett lépéseit, támogatását és együttműködését, mert ez az összefogás eredménye.

Sóti Attila